img top

Poskytujeme komplexní právní služby ve všech hlavních právních odvětvích, zejména v právu občanském, obchodním, pracovním, trestním i správním, jakož i v oblasti veřejných zakázek. Při poskytování služeb se dbá na profesionalitu, osobní přístup a individuální požadavky našich klientů. Advokátní kancelář poskytuje právní služby též v anglickém a německém jazyce.