img top

Mgr. Bc. Vladimír Nový

  • Tel.: +420 377 481 454
  • Fax: +420 377 481 459
  • Identifikační číslo: 01336398
  • Evidenční číslo: 14776
  • Specializace: veřejné zakázky, insolvenční právo, obchodní závazkové vztahy, rodinné právo, zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních

vladimir novy deail

Mgr. Vladimír Nový absolvoval studium na ekonomické fakultě v roce 2005, právnickou fakultu dokončil v roce 2009. V letech 2006 – 2009 působil jako právník na Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, kde se specializoval na administraci a realizaci veřejných zakázek a smluvních vztahů, v letech 2009 – 2010 pak vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol., kde mj. pokračoval ve specializaci v oblasti práva veřejných zakázek. Právní služby poskytuje též v anglickém jazyce.