img top

JUDr. Iva Horošková

  • Tel.: +420 377 481 440
  • Fax: +420 377 481 459
  • Identifikační číslo: 01824121
  • Evidenční číslo: 15056
  • Specializace: právo územních samosprávných celků (obce a kraje), správní právo, veřejné zakázky, koncesní smlouvy, občanské právo, zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních

iva horoskova detail

JUDr. Iva Horošková absolvovala právnickou fakultu v roce 2000, titul JUDr. získala v roce 2004. V letech 2000 - 2005 působila na právním odboru Magistrátu statutárního města Plzeň. V letech 2005-2006 vykonávala funkci vedoucí kanceláře primátora města Plzně. V letech 2002-2006 zastávala funkci tajemnice právní komise Rady města Plzně a externě přednášela právní problematiku na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Praxi advokátní koncipientky zahájila v letech 2006 - 2008 v AK JUDr. Tomáše Kociána v Plzni, v letech 2011- 2013 byla koncipientkou v AK GÖRGES & PARTNERS. Advokátkou je od roku 2013.