img top

Insolvenční právo

zastupování věřitelů v insolvenčních řízeních

  • sepisování a podávání insolvenčních návrhů
  • přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení
  • zastupování věřitelů při přezkumných jednáních
  • zastupování věřitelů v incidenčních sporech

zastupování dlužníků v insolvenčních řízeních

  • sepisování a podávání insolvenčních návrhů
  • obrana proti insolvenčním návrhům
  • obrana proti šikanózním insolvenčním návrhům
  • uplatňování náhrady škody proti původcům šikanózních insolvenčních návrhů včetně zastupování v řízeních o náhradu škody
  • zastupování dlužníků v incidenčních sporech

zpracovávání analýz a právních rozborů

poskytování právního poradenství v návaznosti na trestně právní problematiku týkající se insolvenčního řízení (zejména ve vztahu k trestným činům poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku)